Támogató szolgálat

Célja, feladata

A Kistérségi Támogató Szolgálat célja hogy az egyéni szükségleteket és igényeket figyelembe véve;

 • saját otthonában, lakókörnyezetében segítse a fogyatékkal élőket önálló életvitelük kialakításában, illetve megtartásában speciális személyi segítés keretein belül,
 • segítse őket mobilitásukban, a társadalmi életben való aktív részvételben szállító szolgálat működtetése révén,
 • információt szolgáltasson az őket érintő szolgáltatásokról, jogszabályokról, intézményekről,
 • megváltozott munkaképességű személyi segítő munkatársat foglalkoztatva biztosítsa a sorstársi segítségnyújtás adta önálló életre való motivációs lehetőséget,
 • tevékenységével, kezdeményezéseivel elősegítse a fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségének megvalósítását,
 • szakmailag megfelelően támogassa a fogyatékkal élőt önmegvalósítási törekvéseiben, együttműködve a hasonló célokat képviselő szervezetekkel, valamint más szociális és egészségügyi intézményekkel.

Feladata:

 • Az ellátási területen élő valamennyi fogyatékos személy felkutatása
 • Személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez, mint:
  • alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
  • vészhelyzetek kialakításának megelőzése, annak elhárítása,
  • otthoni felügyelet ellátása,
  • segítségnyújtás a higiénia meg tartásában,
  • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében.
 • Speciális személyi szállító szolgálat működtetésével az alapvető szükségletek kielégítését segítő (köz) szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
 • Az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
 • Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, jogi problémák megoldásának segítése.
 • Sorstársi tanácsadás, segítségnyújtás
 • Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
 • Igény szerint egyéni és csoportos foglalkozások szervezése dietetikus, pszichológus, gyógypedagógus szakemberek irányításával.
 • Egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
 • Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
 • A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.
 • Segédeszközök kölcsönzése

A célirányos cselekvéshez pontos diagnózisra van szükség, meg kell ismerni a fogyatékkal élők problémáit, igényeit és vágyait. A Figyelj Rám Egyesület gondosan tervezett szükségletfelmérések eredményeire, tapasztalatokra alapozva fejleszti szociális szolgáltatásait.

Ellátandó célcsoport

A támogató szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy annak tevékenysége az ellátási területen élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjedjen, és szolgáltatásai – a háziorvos javaslatának figyelembevételével – az egyéni szükségletekhez igazodjanak.

Ellátási terület: Szentendrei Járás közigazgatási területe

Feladat-ellátási szerződés: Visegrád Város Önkormányzat

Információ kérés:

Spáth Gottfriedné

06-70-953-5343

    E-mail cím: figyeljram@gmail.com