Támogató szolgálat

 

A Kistérségi Támogató Szolgálatunk 2005. óta működik, célja hogy az egyéni szükségleteket és igényeket figyelembe véve:

 • saját otthonában, lakókörnyezetében segítse a fogyatékkal élőket önálló életvitelük kialakításában, illetve megtartásában speciális személyi segítés keretein belül,
 • segítse őket mobilitásukban, a társadalmi életben való aktív részvételben szállító szolgálat működtetése révén,
 • információt szolgáltasson az őket érintő szolgáltatásokról, jogszabályokról, intézményekről,
 • megváltozott munkaképességű személyi segítő munkatársat foglalkoztatva biztosítsa a sorstársi segítségnyújtás adta önálló életre való motivációs lehetőséget,
 • tevékenységével, kezdeményezéseivel elősegítse a fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségének megvalósítását,
 • szakmailag megfelelően támogassa a fogyatékkal élőt önmegvalósítási törekvéseiben, együttműködve a hasonló célokat képviselő szervezetekkel, valamint más szociális és egészségügyi intézményekkel.

 

Szolgáltatások:

 

 • Speciális, kerekesszék szállítására is alkalmas személyi szállító szolgálat működtetésével az alapvető szükségletek kielégítését segítő (köz) szolgáltatásokhoz, egészségügyi-szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása
 • Személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez, mint:
 • alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
 • vészhelyzetek kialakításának megelőzése, annak elhárítása,
 • otthoni felügyelet ellátása,
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében.
 • Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés
 • Sorstársi tanácsadás, segítségnyújtás
 • Segédeszközök kölcsönzése

 

Ellátandó célcsoport

Az igénylésre jogosultak azok, akik fogyatékossági támogatásban, vagy emelt szintű családi pótlékban, vagy vakok járadékában részesülnek.

 

A támogató szolgálat tevékenysége az ellátási területen élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed, és szolgáltatásai – a háziorvos javaslatának figyelembevételével – az egyéni szükségletekhez igazodik.

 

Ellátási terület: Szentendrei Járás közigazgatási területe (Dunabogdány, Tahitótfalu, Leányfalu, Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Visegrád, Szentendre, Budakalász, Csobánka, Dömös, Esztergom, Pilismarót, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pomáz)

Feladat-ellátási szerződés: Visegrád Város Önkormányzat

 

Árak:   Személyi segítés:            0 Ft/óra

              Szállítási szolgáltatás: 100 Ft/km

 

Kapcsolódó jogszabályok:

 • 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról1
 • 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
 • 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
 • évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

 

 

Információ kérés:

Orosz Zita

 

 Tel.: 06-26/390-297, 06-70/430-5483

    E-mail cím: figyeljram@gmail.com

Spáth Gottfriedné 

Tel.: 06-70/953-5343, E-mail cím: figyeljram@gmail.com