Rehabilitációs foglalkoztatás

 A Figyelj Rám Közhasznú Egyesület célként tűzte ki, hogy munkahelyet kínál azon munkavállalók számára, akik egészségkárosodásuk okán nehezen tudnak munkát vállalni.Megélhetési problémáik mellett emiatt nem érezhetik magukat teljes értékűmunkavállalónak, a társadalom egyenértékű tagjának.

Sikerült olyan telephelyet kialakítani, ami alkalmas megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, így 2008-ban akkreditáltuk első dunabogdányi telephelyünket a Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 93. szám alatt.

 

A megkapott tanúsítvány alapján alkalmazhatjuk azon munkavállalókat, akik olyan fogyatékossággal élő- és egészségkárosodott emberek, akiknek a hivatalosan megállapított össz-szervezeti egészségkárosodása eléri, vagy meghaladja a 40%-ot.

A foglalkozási rehabilitáció alapvető törekvése a megváltozott munkaképességű emberek sikeres és tartós munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, lehetőség szerint felkészítése a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésre. Szervezetünknél a rehabilitációs foglalkoztatás célja a munkavállalók számára olyan foglalkoztatás biztosítása, amely hozzájárul munkakészségük, egészségi állapotuk, testi, szellemi képességeik megőrzéséhez, fejlesztéséhez védett körülmények között. Az egészségi állapot figyelembevételével olyan munkaköröket alakítunk ki, amelyben a munkavállaló a szervezet számára értéket tud létrehozni, a megfelelő munkafeltételek megteremtésével teljes értékű munka végzésére válik alkalmassá, hozzájárulva a szervezet küldetésének, céljainak, feladatainak megvalósulásához.

Üzemünk mely Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 98. szám alatt épült, hazai REHAB-MUTE pályázati forrásból valósulhatott meg, itt 10 fő megváltozott munkaképességű egyén számára teremtettünk munkahelyet. Azóta a foglalkoztatottak létszáma duplájára emelkedett, a munkatársak két csoportban, napi 4 – 6 órás munkaidőkeretben dolgoznak. Könnyű fizikai betanított munkát végeznek külső cégek megrendelései alapján.

Jelenleg nagyrészben fűszercsomagolási feladatot végeznek, illetve idény jellegűen különböző termékek csomagolására is kapunk megrendeléseket. Emellett papírfonásos technikával különböző dísz – és használati tárgyak készülnek, melyeket piacokon is árusitunk, valamint kézműves vásárokon is bemutatunk.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkáját 1 fő rehabilitációs tanácsadó és mentor, 1 fő segítő segíti.

Segítő szolgáltatások:

Munkaerő-piaci szolgáltatások:

  • munkavállalást akadályozó és támogató tényezők feltárása (célja, hogy személyre szabottan mérje fel, vizsgálja és értékelje a megváltozott munkaképességű személy munkavállalását segítő, illetve azt közvetlenül vagy közvetve akadályozó tényezőket),
  • munkaerő-piaci információk nyújtása (célja munkavállalóink tájékoztatása, az egyéni igényeiknek megfelelő betölthető állás lehetőségekről),
  • munkatanácsadás (eltárja az igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülményeket, a munkavállalást akadályozó problémák megszüntetése érdekében történő segítő tervek, kidolgozását biztosítsa),
  • pályatanácsadás (a pályamódosítás lehetőségének elősegítése, az egyéni képességek, érdeklődési területek adottságok, és a munkaerő-piaci igények tükrében, megfelelő pályaterv kidolgozásával)
  • rehabilitációs tanácsadás (elősegíti a foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározását, azon megváltozott munkaképességű munkatársaink számára, akik képzési szintjüknek megfelelő munkakörbe nem helyezhetőek).

 Információkérés:

Németh Zsuzsanna 06-70/331-1368