Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

A megváltozott munkaképesség fogalma:

A megváltozott munkaképesség arra utal, hogy a személy munkaképessége bizonyos tekintetben korlátozott, azonban rendelkezésére állnak emellett olyan képességek, kompetenciák, amelyek a munkában hasznosíthatóak, amelyekkel értékteremtő tevékenységet tud végezni.

Definíció szerint a megváltozott munkaképességű személyek körébe tartoznak mindazok a fogyatékos és egészségkárosodott emberek, akiknek a hivatalosan megállapított össz-szervezeti egészségkárosodásának mértéke (korábban a munkaképesség csökkenése) eléri, vagy meghaladja a 40%-ot (korábban a munkaképesség csökkenés mértéke az 50%-ot).

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának célja:

A megváltozott munkaképességű személyek társadalmi reintegrációját elősegítő tevékenység a rehabilitáció, melynek meghatározása az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint: „Rehabilitáció az a szervezett tevékenység, amelyet a társadalom biztosít a huzamosan vagy véglegesen fogyatékos illetve egészségkárosodott embereknek, hogy megmaradt képességeikkel ismét elfoglalhassák helyüket a közösségben.”

A legfontosabb cél, hogy a munkavállalók a képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkát végezhessenek és a tranzitfoglalkoztatás által idővel a nyílt munkaerő-piacon is munkát vállalhassanak.

Tanulás, fejlődés (egy bizonyos elméleti ismeretanyag és/vagy gyakorlati/praktikus tudás és képesség hasznosítása; illetve újabbakkal történő bővítése)

Foglalkoztatás (értelmes tevékenység végzése) – aktivitás fenntartása (a sérülés/fogyatékosság, illetve társult tünetek miatt bekövetkező egészségi – pszichés – fizikai állapotromlás megelőzése; a folyamat lassítása) – terápia (az egyén fizikai – mentális állapotában bekövetkező pozitív változás)

Munkavégzés – társadalmi befogadás és szemléletváltás (a társadalom hasznos tagja – közösséghez tartozás).

Dunabogdányi üzemünkben védett foglalkoztatás folyik:

Védett (vagy rehabilitációs célú) a foglalkoztatás, ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló olyan munkahelyen vagy szociális foglalkoztatóban dolgozik, ahol mind a munkakörülmények, mind a munkafeltételek a fogyatékosságához/megváltozott munkaképességéhez igazodva kerültek kialakításra, munkatársainak jelentős része szintén fogyatékos/megváltozott munkaképességű munkavállaló.

Az üzemben végzett eddigi munkák:

Könnyű fizikai munkák mint varrás, szerelés, papír csomagolók készítése stb.

 

Ellátási terület: Szentendrei Járás közigazgatási területe

Feladat- ellátási szerződés:    Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal