Házi segítségnyújtás

Célja: az ellátást kérő számára saját otthonában önálló életvitelének fenntartását biztosító gondoskodás, valamint egészségi állapot, mentális állapotuk, vagy más okból származó problémák megoldása.

Feladata: elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből teljesen már nem képes személyek otthonukban történő gondozása. A fenntartó feladatának tekinti saját szolgáltatásainak minőségi színvonalon tartását, az ellátás, gondozás, prevenció hatékonyabbá tételét, törekszik külső szakmai kapcsolataikkal való együttműködésre. Szociális gondozók foglalkoztatásával a lakókörnyezetükben nyújt szükség szerinti segítséget a rászorulóknak, elősegítve önálló életvitelük minél hosszabb ideig tartó fenntartását.

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni

  • azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
  • azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
  • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
  • azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

2015.-től új jogszabályi rendelet lépett életbe. A 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet értelmében az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálata módosult, szigorodtak a bekerülési feltételek 2015.12.03-tól a házi segítségnyújtás igénylését új értékelőlap alapján kell végezni. Az újonnan kialakított rendszerben ellátottjaink egészségi állapotukhoz mérten kaphatnak ellátást egy „Mérőtábla” kiállításával, amit az ellátott háziorvosa és a vezető gondozónő közösen állapítanak meg. Ennek alapján kell meghatározni, hogy az ellátást igénylő személyi gondozást vagy szociális segítést igényelhet.

Gondozónőink az alábbi tevékenységeket végzik szolgáltatási elemenként:

  1. Személyi gondozás keretében

Az első és talán a legfontosabb lépés az ellátást igénybe vevővel és a családjával egy segítő kapcsolat kialakítása információnyújtással és mentális támogatással. Az ellátás tartalmazhat mosdatást, fürdetést, öltöztetést, inkontinens beteg ellátását, testfelülete tisztítását, kezelését, a decubitus megelőzése érdekében tett ápolást. További feladatok a haj- és arcszőrzet ápolása, száj- fog protézis ápolása, tisztítása, körömápolás, bőrápolás. Folyadékpótlás, étkeztetés, felületi sebkezelés, sztómazsák cseréje. Gyógyszerelés, gyógyszer adagolása, monitorozása, vérnyomás- és vércukormérés, az értékek figyelemmel kisérése. A háziorvos írásos javaslatán alapuló terápia követése és betartása.

  1. Szociális segítés keretében

Mosás, vasalás, mosogatás, ruhajavítás, bevásárlás, kísérés, segítségnyújtás az étkeztetés előkészületében. Takarítás az életvitelszerűen használt helységekben. Télen tüzelő behordása, hó eltakarítás, síkosság-mentesítés.

Ellátási terület: Szentendrei Járás Közigazgatási Terület

Feladat-ellátási szerződés:

Dunabogdány Község Önkormányzat, Kisoroszi Község Önkormányzat, Tahitótfalu Községi Önkormányzat, Leányfalu Nagyközség Önkormányzat, Pócsmegyer község Önkormányzat, Szigetmonostor Község Önkormányzat, Visegrád Város Önkormányzat

Törvényi hivatkozások:

  • évi III. trv- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
  • 1/2000.(I.7) SZCSM rend. 25-27.§ – a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól működésük feltételeiről
  • 9/1999.(XI.24) SZCSM rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
  • 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet – a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

 Információ kérés:

Teklovics-Fodor Mónika

Tel.: 06 70 337 5217, E-mail: figyeljram@gmail.com