Házi segítségnyújtás

Célja: az ellátást kérő számára saját otthonában önálló életvitelének fenntartását biztosító gondoskodás, valamint egészségi állapot, mentális állapotuk, vagy más okból származó problémák megoldása.

Feladata: elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből teljesen már nem képes személyek otthonukban történő gondozása. A fenntartó feladatának tekinti saját szolgáltatásainak minőségi színvonalon tartását, az ellátás, gondozás, prevenció hatékonyabbá tételét, törekszik külső szakmai kapcsolataikkal való együttműködésre. Szociális gondozók foglalkoztatásával a lakásukon, lakókörnyezetükben nyújt szükség szerinti segítséget a rászorulóknak elősegítve önálló életvitelük minél hosszabb ideig tartó fenntartását.

 • Fizikai, egészségügyi és mentális gondozás
 • Szociális szükségletek kielégítése
 • Háztartás viteléhez nyújtott segítség
 • Információnyújtás, tanácsadás
 • Idősek otthonába történő beköltöztetés segítése
 • Kulturális és szabadidős programokon való részvétel segítése
 • Segédeszközök kölcsönzése

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni

 • azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
 • azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
 • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
 • azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
 • a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – az átmeneti gondozás kivételével – vizsgálni kell az egyéni gondozási szükségletet. A Szakértői Bizottság által megállapított napi gondozási órakeretnek megfelelően kell elkészíteni a gondozási tervet. A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az egyéni állapotnak megfelelő gondozási, ápolási feladatokat.

Ellátási terület: Szentendrei Járás Közigazgatási Területe

Feladat-ellátási szerződés:

 • Dunabogdány Község Önkormányzat
 • Kisoroszi Község Önkormányzat
 • Tahitótfalu Községi Önkormányzat
 • Leányfalu Nagyközség Önkormányzat
 • Pócsmegyer község Önkormányzat
 • Szigetmonostor Község Önkormányzat

 Információ kérés:

   Spáth Gottfriedné

06-70-953-5343

  E-mail cím: figyeljram@gmail.com