Házi segítségnyújtás

A szolgáltatás célja, hogy azon idős embereknek segítséget nyújtson, akik önmagukról gondoskodni önállóan nem tudnak.

Mindenkinek az életében eljön egyszer az a pillanat, amikor egy hozzátartozóról gondoskodni kell, akár idős kora miatt, akár egy hirtelen betegség következtében. Az ilyen helyzetek megoldása elsősorban a család feladata. Ilyenkor két lehetőség merül fel: az egyik az idősotthoni elhelyezés, amely manapság több szempontból is nehézkes, ugyanis a bekerülési idő nagyon hosszú, a költségek magasak, illetve sok esetben az idős/beteg emberek nem szeretnének elhagyni megszokott környezetüket, arra vágynak, hogy szeretteik közelében maradhassanak. A házi segítségnyújtás igénybevételével az idős/beteg ember segítséget kap ahhoz, hogy otthonában élhessen tovább, méltósággal viselje korát és betegségét, még ha önmaga ellátására teljesen nem is képes.

Gondozónőink az alábbi tevékenységeket végzik szolgáltatási elemenként:

  1. Személyi gondozás keretében

Az első és talán a legfontosabb lépés az ellátást igénybe vevővel és a családjával egy segítő kapcsolat kialakítása információnyújtással és mentális támogatással. Az ellátás tartalmazhat mosdatást, fürdetést, öltöztetést, inkontinens beteg ellátását, testfelülete tisztítását, kezelését, a decubitus megelőzése érdekében tett ápolást. További feladatok a haj- és arcszőrzet ápolása, száj- fog protézis ápolása, tisztítása, körömápolás, bőrápolás. Folyadékpótlás, étkeztetés, felületi sebkezelés, sztómazsák cseréje. Gyógyszerelés, gyógyszer adagolása, monitorozása, vérnyomás- és vércukormérés, az értékek figyelemmel kisérése. A háziorvos írásos javaslatán alapuló terápia követése és betartása.

  1. Szociális segítés keretében

Mosás, vasalás, mosogatás, ruhajavítás, bevásárlás, kísérés, segítségnyújtás az étkeztetés előkészületében. Környezeti hygiénia megtartása az életvitelszerűen használt helységekben.

A Házi segítségnyújtás térítési díjas szolgáltatás, melyet a havi jövedelem összege alapján határozunk meg. Aktuális személyi térítési díjunkról elérhetőségeinken lehet érdeklődni.

Ellátási terület feladat-ellátási szerződéssel:

Dunabogdány Község Önkormányzat, Kisoroszi Község Önkormányzat, Tahitótfalu Községi Önkormányzat, Leányfalu Nagyközség Önkormányzat, Pócsmegyer község Önkormányzat, Szigetmonostor Község Önkormányzat, Visegrád Város Önkormányzat

Törvényi hivatkozások:

  • évi III. tv. – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
  • 1/2000.(I.7) SZCSM rend. 25-27.§ – a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól működésük feltételeiről
  • 9/1999.(XI.24) SZCSM rendelet – a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
  • 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet – a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

 Információ kérés:

Teklovics-Fodor Mónika

Tel.: 06 70 337 5217, E-mail: figyeljmoni@gmail.com