Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület

 

Szervezeti és Működési Szabályzata

          

 

 

Készítette: Spáth Gottfriedné, Orosz Zita

Hatályos: 2022. február 15.

A szolgálatokban ellátott alaptevékenységeket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények engedélyezésére vonatkozó 188/1999. (XII.16.) Kormányrendelet, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, valamint a vonatkozó szociális jogszabályok alapján látjuk el. A Figyelj Rám!! Közhasznú Egyesület Szolgáltatóinak Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbiakban foglaltak szerint készült el.

 1. fejezet

ÁltalÁnos rendelkezÉsek

 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait.

 1. A fenntartó adatai:

Elnevezése:                                               Figyelj Rám! a fogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségét elősegítő Közhasznú Egyesület

Székhelye:                                                2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 98.

Székhely ágazati azonosítója:                  S0202657

Telephelye:                                               2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 93.

Telephely ágazati azonosítója:                 S0241590

Bírósági nyilvántartási szám:                   Pest Megyei Bíróság 4. Pk. 60.042/2005/22.

Adószám:                                                  18707104-1-13

Statisztikai számjel:                                  18707104-9499-13

Bankszámla száma:                                  64700014-10015074

Számlavezető bank:                                  Takarékbank Zrt.

Fenntartó típusa:                                       egyéb nem állami

A fenntartó képviseletére jogosult személy adatai:

Neve:                                                        Spáth Gottfriedné

Telefonszáma:                                          06 70 953 53 43

Képviselet jogcíme:                                  Fenntartó képviselője, munkáltató

 1. A Szolgálatok adatai:
Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Kistérségi Támogató szolgálat
Működési engedély száma: A Kistérségi Támogató Szolgálat I. 1242-4/2007/V sz. és a Kistérségi Támogató Szolgálat II. 05-484-4/2008. sz., 2008. december 31.-ig hatályos működési engedélyek módosításaként 05-484-21/2008.  2012. február 27.-én új egységes szerkezetben XIV-C-001/731-5/2012, XIV-C-001/731-13/2012 (2012.06.11.-én kelt) PE/SZOC/597-7/2016 (2016.05.12-én kelt)
Működési engedélyt kiadta: Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Működési engedély hatálya: határozatlan idejű
Működés kezdetének időpontja: 2009. január 1.

Vállalt feladategység:

Szolgáltatás bankszámlaszáma:

 

 

 

6126 feladategység

Takarékbank Zrt.

50420960-10004153

 

 

Szállító gépjármű:

 

Volkswagen 7HC. tip. 9. személyes kisbusz LUC-514

Volkswagen Touran THA-483

Ellátási szerződéssel: Visegrád
Intézményvezető: Orosz Zita 06 70/ 430-5483
Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Kistérségi Házi segítségnyújtás
Működési engedély száma: A Kistérségi Házi segítségnyújtás 1242-42007/V sz., 2009. szeptember 30.-ig hatályos működési engedély módosításaként 05-484-21/2008. 2012. február 27.-én új egységes szerkezetben XIV-C-001/731-4/2012, PE/SZOC/1743-1/2016 (2016.12. 28-án kelt)
Működési engedélyt kiadta: Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Alapellátási Osztály
Működési engedély hatálya: 2008. november 25.-től határozatlan időre
Működés kezdetének időpontja: 2007. szeptember 19.
Ellátási területek: Szentendrei Járás
Ellátási szerződés tartalma: Leányfalu, Szigetmonostor, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Kisoroszi, Dunabogdány, Visegrád

Ellátható személyek száma:

Szolgáltatás bankszámlaszáma:

44 fő

Takarékbank Zrt.

50420960-10004146

   
     

 

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Csere-Matyi Moha Családi Bölcsőde
Működési engedély száma: PE/SZOC/1147-7/2016
Működési engedélyt kiadta: Pest Megyei Kormányhivatal
Működési engedély hatálya: határozatlan idejű
Működés kezdetének időpontja: 2017.01.01.

Befogadott férőhelyszám:

Bankszámlaszám:

 

7 fő

Unicredit Bank

10918001-00000120-10310008

 

 

 
Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Csere-Matyi Páfrány Családi Bölcsőde
Működési engedély száma:

 PE/SZOC/1146-6/2016

 

Működési engedélyt kiadta: Pest Megyei Kormányhivatal
Működési engedély hatálya: határozatlan idejű
Működés kezdetének időpontja: 2017.01.01.

Befogadott férőhelyszám:

Bankszámlaszám:

8 fő

Unicredit Bank

10918001-00000120-10310008

 

 

 
Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Csere-Matyi Zuzmó Családi Bölcsőde
Működési engedély száma:

PE/SZOC/1805-18/2019

 

Működési engedélyt kiadta: Pest Megyei Kormányhivatal
Működési engedély hatálya: határozatlan idejű
Működés kezdetének időpontja: 2019.12.01.

Befogadott férőhelyszám:

Bankszámlaszám:

5 fő

Unicredit Bank

10918001-00000120-10310008

 

 

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása
Működési engedély száma:

 BP-0605/1158/0/2019

 

Működési engedélyt kiadta: NRSZH
Működési engedély hatálya: 2020.01.01.-2020.12.31.
Működés kezdetének időpontja: 2008.09.10.
Befogadott férőhelyszám: 23

Vezető:

Bankszámlaszám:

 

Spáth Gottfriedné 06-70/953-5343

Takarékbank Zrt.

64700014-16698426-00000000

 

 

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Fejlesztő Foglalkoztatás
Működési engedély száma:  PE-SZOC/00075-15/2018
Működési engedélyt kiadta: Pest Megyei Kormányhivatal
Működési engedély hatálya: határozatlan
Működés kezdetének időpontja: 2018. 04.01.
Befogadott férőhelyszám: 15 fő

Vezető:

Bankszámlaszám:

 

Spáth Gottfriedné 06-70/953-5343

Takarékbank Zrt.

64700014-16614420-00000000

 

Felügyeleti szerveik:

                                                                 

 • Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztály

1135 Budapest, Lehel u. 43-47.

 • Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

1138 Budapest, Váci út 135-139

 • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

 • Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály

2000 Szentendre Dunakanyar körút 1.

Az Egyesület működési engedély szerinti ellátási területe: a Szentendrei kistérség 13 településének közigazgatási területe,

A szolgálat bélyegzőjének leírása, számozása, mintanyomata, a bélyegző használatára jogosultak a bélyegző számozása szerint: 47 mm hosszú, 18 mm széles, téglalap alakú

 

Mintanyomata:

 

 

 

 

 

Bélyegző használatára jogosultak: az Egyesület elnöke, a fenntartó képviselője, a vezető gondozó, és a könyvelő.

 

 1. SzMSz hatálya:

Az SZMSZ az egyesület elnökének jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Az SZMSZ hatálya kiterjed; a Fenntartó képviselőjére, a Szolgáltatók fenntartó képviselőjejére, a Támogató szolgálat, a Házi segítségnyújtás, CsereMatyi Családi bölcsődék munkatársaira, az akkreditációs és fejlesztő foglalkoztatás keretében alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalókra.

 1. Szervezeti ábra

 

 1. fejezet

SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGNEVEZÉSE ÉS FELADATAI

 1. Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Kistérségi Támogató szolgálat

Ellátottak köre

Az ellátásra jogosult az ellátás területén élő, minden: látási-, hallási-, értelmi-, halmozott-, fogyatékkal, autizmussal élő személy; aki rendelkezik; fogyatékossági támogatással, emelt szintű családi pótlékkal vagy vaksági járadékkal.

Támogató Szolgálatainak megszervezésével ellátja a fogyatékkal élő személyeket lakókörnyezetükben életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosításával. Speciális szállítószolgálata révén segítséget nyújt a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésében. Továbbá információt szolgáltat az ellátást igénybe vevőt vagy a vele élő hozzátartozót érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról a rendelkezésére álló, folyamatosan frissített és bővített adatbázisból.

Feladatmutató megnevezése: A feladatmutató a vállalt, illetve teljesített feladategységek száma. 1 feladategység támogató szolgáltatás esetén a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 60 perc, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer.

Vállalt feladategység: 6126.

Az ellátások formái:

      Személyi segítés

Fizikai ellátás:

Célja: létfontosságú személyi szükségletek kielégítése. A fogyatékkal élő emberek saját otthonukban megnyugtató módon egyedül csak akkor maradhatnak, ha biztosítjuk számukra a megfelelő életfeltételeket illetve a szükséges felügyeletet (pl lakás fűtése, takarítás, a fogyatékosság jellegéből adódó szükségletek kielégítése)

Mentális gondozás:

Célja: A fogyatékkal élő emberek személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek megfelelő gondozása, segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a krízishelyzet kialakulásának megelőzése, az izoláció veszélyének elkerülése.

Egészségügyi ellátás:

Feladata: Betegség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján gyógyszeradagolás, fekvőbeteg esetén ápolási – gondozási feladatok ellátása, az ellátott látásának, hallásának, stb. állapotának figyelemmel kísérése, romlásuk esetén a szakorvosi vizsgálatok megszervezés, az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres tanácsadással.

 

Személyszállítás

– Rendszeres szállítás

Célja: a fogyatékkal élő személyek rehabilitációjához, társadalmi integrációjához, reintegrációjához nyújt aktív segítséget. Hozzájárul a rehabilitációt segítő, fejlesztő folyamatok rendszeres igénybevételéhez (tanulmányok, rehabilitációt célzó kezelések, foglalkozások), a kompetenciaérzés iránti szükséglet kielégítését kínáló munkavállaláshoz. Intézményi jogviszonyhoz kötött.

– Eseti jellegű szállítás

Intézményi jogviszonyhoz nem kötött egyszeri szolgáltatás.

 

 

 

Információs, tanácsadó szolgálat

Információs telefonszolgálat 8 órában

Az egyesület munkatársainak önkéntes vállalásával megelőzhetőek a krízis helyzetek kialakulása, az anonimitás megőrzése mellett is biztosítja az információ teljes értékű átadását.

Tanácsadás

Az egyesület nyitva álló telephelyén biztosít az érintett szakemberek bevonásával életvezetési-, munkavállalási-, jogi-, pszichológiai tanácsadást.

 

Sorstársi tanácsadás, -segítségnyújtás

A kliens saját kérésére szükség és igény szerinti időben és helyen, személyes találkozás alkalmával történik, szakképesítéssel rendelkező megváltozott munkaképességű munkatársunk által.

 

Önsegítő csoport és klubszervezés

Önsegítő csoport

Önkéntes alapon szerveződő csoporttevékenység a természetes módon kialakuló csoportdinamika mentén. A csoport tagjainak demokratikus döntése alapján, közösen határozzák meg céljaikat, feladataikat, valamint az ezek eléréséhez, elvégzéséhez bevonható szakemberek személyét. Közösen döntenek a csoport formáját, taglétszámát, illetve a tagok személyét illetően.

Klubszervezés

Történhet önszerveződés és meghívás alapján közös érdeklődési és tevékenységi területekre koncentráltan. Célja a szabadidő hasznos eltöltése, kapcsolatok teremtésének, illetve megtartásának segítése, kreativitás és motiváció természetes úton történő fejlesztése. A klubok vezetői a témában érintett szakemberek, akik rendszeres időközönként tartanak klubfoglalkozásokat, melyek látogatása önkéntes alapú, és amely a klubfoglalkozás speciális eszköz- vagy szakemberigénye esetén eseti vagy havi egyszeri térítéssel vehető igénybe.

 

 1. Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Kistérségi Házi segítségnyújtás

 

Házi segítségnyújtás keretében ellátja azon időskorú személyeket, akik önmaguk ellátására részben vagy egészében saját erőből nem képesek, róluk nem gondoskodnak, illetve azon fogyatékos személyeket és pszichiátriai betegeket, akik az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek.

Feladatmutató megnevezése: Gondozási látogatások száma/gondozási napok száma

Ellátható személyek száma: 44 fő

 

A nyújtott szolgáltatáselemek

 

      Az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet 25/A § -a értelmében a házi segítségnyújtás

 1. a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás,
 2. a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás

szolgáltatási elemet biztosít.

 

 

Az ellátások formái:

 

Szociális segítés keretében:

 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

– mosás

– vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)

– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

– mosogatás

– ruhajavítás

– közkútról, fúrtkútról vízhordás

– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

– télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt

– kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

 

Személyi gondozás keretében:

 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

 • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

 

Gondozási és ápolási feladatok körében:

 

– mosdatás

– fürdetés

– öltöztetés

– ágyazás, ágyneműcsere

– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

– haj, arcszőrzet ápolás

– száj, fog és protézis ápolás

– körömápolás, bőrápolás

– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

– mozgatás ágyban

– decubitus megelőzés

– felületi sebkezelés

– sztómazsák cseréje

– gyógyszer kiváltása

– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

– vérnyomás és vércukor mérése

– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való  kompentencia határáig)

 

 

 1. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása

 

Az Egyesület 2008. évben akkreditálta első telephelyét megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezünk.

Célunk: a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, ezzel a társadalmi szemléletváltás elérése.

Az integrált foglalkoztatás, a képzésekre való motiváció erősítésével – melyek egyfajta pszicho szociális megkapaszkodási lehetőséget-, személyiségfejlesztő hatást jelentenek – tud hozzájárulni a társadalmi beilleszkedés elősegítéséhez. Középpontban az egyén áll.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását és szakmai segítését 1 fő rehabilitációs tanácsadó és 1 fő rehabilitációs mentor végzi. Akadálymentesített környezetben egészségügyi állapotuk változásait is folyamatosan figyelemmel kísérve foglalkoztatjuk munkatársainkat, immár három akkreditált telephelyünkön.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma 2017. január 1-től 18 fő.

A Dunabogdány Kossuth u. 98. szám alatti foglalkoztató házban 14 fő betanított munkát végez (összeszerelési munkálatok, dísztárgy készítése), a Dunabogdány Kossuth u. 93. sz. alatti irodában 3 munkatárs adminisztrációs feladatokat lát el, a Dunabogdány Kossuth u. 2. sz. alatti Családi Bölcsődében egy fő tölt be karbantartói munkakört.

 

 1. Fejlesztő foglalkoztatás

 

A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. A gondozási, fejlesztési illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

Tervezett feladatok:

 • ajándéktárgyak és használati tárgyak készítése
 • üvegház kertészet (fűszernövények termesztése)
 • egyéb máshová nem sorolható feldolgozóipari tevékenyég
 • általános épülettakarítás

 

 1. CsereMatyi – Páfrány Családi Bölcsőde

Célja – A gyermekjóléti alapellátás részeként olyan szolgáltató tevékenység nyújtása, amely családias környezetben, alacsony létszámmal biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátását.

Feladata – A családban nevelkedő gyermekek számára nyújtson életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. Rugalmasságával hozzájáruljon a családok és a munkahelyek igényeinek összehangolásához.

Ellátható személyek: 8 fő 1-3 év közötti kisgyermek

 

 

 

 1. CsereMatyi – Moha Családi Bölcsőde

Célja – A gyermekjóléti alapellátás részeként olyan szolgáltató tevékenység nyújtása, amely családias környezetben, alacsony létszámmal biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátását.

Feladata – A családban nevelkedő gyermekek számára nyújtson életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. Rugalmasságával hozzájáruljon a családok és a munkahelyek igényeinek összehangolásához.

Ellátható személyek: 7 fő 1-3 év közötti kisgyermek (1 fő sérült gyermek fogadására alkalmas). Amennyiben SNI-s gyermek jelentkezését elfogadjuk, úgy a maximum létszám 5 fő.

 

 

 1. CsereMatyi Családi Bölcsőde Hálózat – CsereMatyi Zuzmó Családi Bölcsőde

Célja – A gyermekjóléti alapellátás részeként olyan szolgáltató tevékenység nyújtása, amely családias környezetben, alacsony létszámmal biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátását.

Feladata – A családban nevelkedő gyermekek számára nyújtson életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. Rugalmasságával hozzájáruljon a családok és a munkahelyek igényeinek összehangolásához.

Ellátható személyek: 5 fő 1-3 év közötti kisgyermek

 

III. fejezet

A SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE

 1. A Szolgáltatók jogköre

 

Nem önálló jogi személyként, önálló szakmai feladatokat ellátó szociális szolgáltatók. A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Képviselője bízza meg a fenntartó képviselőjet, továbbá a munkáltatói jogokat és fegyelmi jogkört is gyakorolja.

Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó szociális szolgáltató.

 1. A Szolgálatok finanszírozása

 

 • Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Kistérségi Házi segítségnyújtás – a naponta megtett látogatások összesítése alapján kerül elszámolásra. Az Egyesület 2017. évben szóló normatíva igénye 44 fő ellátásban részesült személy.

A hozzájárulás a fenntartót a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A hozzájárulás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

 • Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása – a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásból, továbbá a munkavégzésből származó bevételből.
 • CsereMatyi – Páfrány Családi Bölcsőde – A családi napközi 2015. március 31. napjáig a TÁMOP 2.4.5.- 12/2 pályázat támogatásával működtette az Egyesület, továbbiakban állami normatíva illetve térítési díj megfizetésével tartja fenn a szolgáltatást.
 • CsereMatyi – Moha Családi Bölcsőde – A családi napközi 2015. március 31. napjáig a TÁMOP 2.4.5.- 12/2 pályázat támogatásával működtette az Egyesület továbbiakban állami normatíva illetve térítési díj megfizetésével tartja fenn a szolgáltatást.
 • CsereMatyi Családi Bölcsődék Hálózat CsereMatyi Zuzmó Családi Bölcsőde 2019. december 1.-től működteti az Egyesület, továbbiakban állami normatíva illetve térítési díj megfizetésével tartja fenn a szolgáltatást.
 • Fejlesztő foglalkoztatás – az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására 2021-2023 időszakra meghirdetett pályázati forrásból.

 

 

Önkormányzati hozzájárulás

 

A házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120-122. §-a szerint a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Kistérségi Házi segítségnyújtás szolgáltatóval látja el Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány és Leányfalu, Visegrád önkormányzata. Támogató szolgálatunk Visegrád önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján szállítja a város közigazgatási területén élő fogyatékos gyermekeket, fiatalokat iskolába. Az Önkormányzatok a feladat ellátásáért a szerződésben kikötött összegben és feltételek szerint díjat fizetnek a Szolgáltató részére.

 

A Szolgáltatók saját bevétele

A saját bevétel gondozási, szállítási térítési díjakból tevődik össze. Saját bevételként jelenik meg a civil szférából érkező pénzbeli és természetbeni adomány is, amely minden esetben felhasználásra és lebonyolításra kerül az intézményi ellátást igénylők igényeinek kielégítése érdekében.

 

 1. A működést meghatározó jogszabályok

 

 • A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Kormányrendelet (a továbbiakban )
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló módosított 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet (a továbbiakban: )
 • A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet (továbbiakban: )
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet
 • A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
 • A Nevelési intézmények tervezési előírásairól szóló MSZ-24210-1 Magyar Szabvány
 • a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban SZCSM rend.)
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet
 • A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet
 • évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
 • Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet
 • évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
  • Szociális Munka Etikai Kódexe
  • 177/2005. (IX.2.) Korm. rend. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról
  • 176/2005. (IX.2.) Korm. rend. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól.
  • (ix.2.) FMM rend a rehabilitációs eljárás és követelményrendszer szabályairól

 

 1. Működési alapelvek

 

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szociális szolgáltatóinak és intézményének működése a szolgáltatások útján és az alábbi egységes elvek alapján valósul meg;

A szolgáltatók vezetésével kapcsolatos irányelvek

Szabályozottság – a rehabilitációs folyamat valamennyi résztvevője (ellátást igénybe vevő, szakember) számára megismerhető, prioritásokat is meghatározó szabályrendszer kialakítása,

Megbízhatóság – a fenntartó és a stáb megbízható és megfelelően képzett szakembereket tömörít

Belső képzés – a fenntartó biztosítja a munkatársak folyamatos képzését, a kiégés elleni védelmet és szupervíziót.

Kooperáció – a szolgáltatók kapcsolatrendszere folytán a munkatársak kölcsönös együttműködése biztosított az ellátást igénybe vevővel, a családtagokkal/törvényes képviselőkkel, a sorstársi segítőkkel, más egészségügyi és szociális intézményrendszerekkel, hivatalokkal.

Menedzsment – Az intézményen belül és külső kapcsolatrendszerében szerződéses viszonyok kialakítása, belső információs, -ellenőrzési rendszer létrehozása, fenntartása, belső konfliktuskezelés módjának és a stáb működési feltételeinek szabályozása. A hatályos jogszabályok alapján garantálja, hogy a szolgáltatást igénybe vevők személyiségi jogai nem sérülnek.

 

 1. Az intézmény működési rendje

 

Nyitva tartás:

Kistérségi Támogató Szolgálat

Házi segítségnyújtás

Információs-, és tanácsadó szolgálat

 

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.

Hétfő – Csütörtök: 8.00 – 16.00 óra

Péntek: 8.00 – 14.00 óra

CsereMatyi – Páfrány Családi Bölcsőde

CsereMatyi – Moha Családi Bölcsőde

CsereMatyi – Zuzmó Családi Bölcsőde

2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 2.

Hétfő – Péntek: 8.00 – 16.00 óra (igény szerint 18.00 óráig)

 

Akkreditált foglalkoztatás

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 98.

Hétfő – Péntek: 8.00 – 16.00 óra

 

Fejlesztő foglalkoztatás

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 98.

Hétfő – Péntek: 10.00 – 16.00 óra

 

Különlegesen indokolt esetben, legalább 5 munkanappal korábban történt időpont egyeztetéssel a szociális gondozásban, a személyi segítésben, a személyszállításban a közösségi rendezvények tartásában a nyitvatartási időnél korábbi vagy későbbi időpontban, ill. szombat vasárnap is igénybe vehetők a szolgáltatások a fenntartó képviselőjének, illetve a fenntartó képviselője tudtával és beleegyezésével.

 1. Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

 

 • Munkáltatói jogok gyakorlása

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szociális szolgáltatóinak dolgozói és a megváltozott munkaképességű munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az egyesület, mint fenntartó képviselője, Spáth Gottfriedné gyakorolja.

 • A munkaviszony létrejötte

Az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja.

 • A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése

A munkavégzés teljesítése a fenntartó képviselője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban leírtak szerint történik.

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai (etikai) elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

Az adatvédelemre vonatkozó előírásokat, szabályokat az Egyesület Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az Szervezet valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap.

 • Kártérítési kötelezettség

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.

A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át.

Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Munka Törvénykönyve 172-173.§-a az irányadó.

 • Munkaidő

A munkavégzés ideje rugalmasan alkalmazkodik az ellátást igénylők szükségleteihez, figyelembe véve és követve a munkavállalók munkaszerződésben rögzített heti munkaidejét.

 • Szabadság

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak a szolgálatvezető, reá vonatkozóan az egyesület munkáltatói jogokat gyakorló képviselője jogosult.

 • A szolgálattal munkaviszonyban álló dolgozók díjazása

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződés rögzíti.

 • Ügyfélfogadás rendje

A szolgáltatásokkal kapcsolatban a szolgálatvezetőket lehet megkeresni ügyfélfogadási időben személyesen:

 

Figyelj Rám! KHE Kistérségi Támogató szolgálat

 

Figyelj Rám! KHE Kistérségi Házi segítségnyújtás

Fejlesztő Foglalkoztatás

 

Hétfő-péntek

 

08.00 – 16.00

     
CsereMatyi  Családi Bölcsődék Hálózat Hétfő 13.00 – 14.30
Szerda 13.00 – 14.30

 

A szolgálatvezetők telefonon – munkaidőn belül – rugalmasan fogadják a megkereséseket.

 

 1. A szolgálatok belső ellenőrzésének rendszere

 

 • Dokumentáció
A dokumentációk nyilvántartására, tárolására illetéktelenek általi hozzáférés kizárására a szolgálat dolgozóinak a személyiségi jogokra és a szolgálati titokra vonatkozó előírásokat be kell tartaniuk.

Általános

Számla, nyugta – minden térítési díjas szolgáltatásról számlát kell kiadni a vonatkozó tevékenység SZJ számának feltüntetésével. A nem egy alkalmi szolgáltatás esetében a számlát hónap végén, vagy a szolgáltatás hónap közbeni lemondásakor kell kibocsátani.

A számla elkészítéséhez a gondozónők minden tárgyhót követő hónap 2. munkanapjáig továbbítják az aláírt gondozási naplókat a szolgálatvezetők felé, akik az erről készült összesítést – mely tartalmazza ellátottanként a gondozási és-, illetve szállítási órákat, valamint a fizetett kilométerek számát – átadják e célból a munkáltatónak.

 • A Szervezet gazdálkodása

Árbevételek: a szolgálat árbevételét a költségvetésről szóló törvény az intézmény és a szolgálatok működtetésére biztosított normatív támogatás, a térítési díjak árbevétele, pályázati támogatások és fenntartói hozzájárulás biztosítja

Kiadások:

 • a dolgozók bére és közterhei,
 • utazási költségek,
 • munka és védőruha, munkaeszközök (táska, vérnyomásmérő, gumikesztyű, kézfertőtlenítő),
 • napi ellátást segítő eszközök (kádba emelő, hajmosó szett stb.) költsége,
 • felelősségbiztosítások, a megbízási jogviszonyban alkalmazottak munkadíja,
 • az intézmény / szolgáltatók működésével összefüggő rezsi, irodaszer, takarítószer stb. kiadás,
 • javítások a szükséges fejlesztések kiadása,
 • valamint a fenntartó egyéb működtetési költségeinek arányos része.

 

 • Egyéb előírások.

Bélyegző használata:

Az intézmény működtetésére rendszeresített bélyegzőt a Fenntartó képviselője, az intézményvezető, illetve távolléte esetén a fenntartó képviselője jogosult használni, őrzéséről ő gondoskodik.

Önköltségszámítás: Önköltségszámítási szabályzat szerint

Saját gépjármű használata: Gépjármű-használati szabályzat szerint

Mobiltelefon használata: Mobiltelefon-használati szabályzat szerint

Munkaruha használata: Munkaruha szabályzat szerint

Pénztárkezelés: Pénzkezelési szabályzat szerint

Anyaggazdálkodás, leltározás, selejtezés: Anyaggazdálkodási-, Leltározási- és Selejtezési szabályzat szerint

Iratkezelés: Iratkezelési szabályzat szerint

Számlázás

A szolgáltatásokról minden esetben számlát kell kibocsátani. Készpénzes számla esetén a térítési díjat a számlát kiadó beszedi, vagy a pénztárba befizetteti.

Utalás esetén a számla másolatot a könyvelésnek kell átadni, ahol nyilvántartják a kintlévőséget és annak teljesítését figyelik.

A számla tartama

 • A tevékenység tárgyi adómentes(T.A.M.)
 • A kibocsátott számlának minden esetben tartalmaznia kell az egyesület adószámát
 • A számlát a kibocsátónak alá kell írnia.

 

 1. Gazdasági működés

Pénzügyi, gazdasági feladatait a megbízott könyvelő látja el. Számlakezelő szervezete a Dunakanyar Takarékszövetkezet, amely minden hónapot követően tételes tájékoztatást ad a kiadások és bevételek teljesítéséről. Az intézmény részben önálló létszám- és bérgazdálkodást folytat. A működési feltételeket az éves költségvetés határozza meg, melyet a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Képviselője hagy jóvá. A költségvetési tervezet kiegészítésében részt vesz a fenntartó képviselője. A költségvetés tartalmazza a normatív támogatást, az önkormányzati hozzájárulást és a saját bevételeket.

Költségvetés, pénzkezelés, ellenőrzés

 • A Fenntartó képviselőjének egyetértésével mód van a költségvetési előirányzat átcsoportosítására a szolgálatok között.
 • A költségvetés elkészítésekor az intézményvezető / szolgálatvezetők részt vesznek a működés költségeinek tervezésében.
 • Utalványozási jog a Fenntartó képviselőjét illeti meg. A technikai módját a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
 • Az Egyesület részben önálló létszám- és bérgazdálkodást folytat.
 • A fenntartó képviselője-intézményvezető felkérésére a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület belső ellenőre, soron kívül is szakmai segítséget nyújtva ellenőrzést végez az intézményben, illetve a szolgáltatóknál.
 1. A Szolgáltatók beszámolási kötelezettsége

A szociális szolgáltatók munkáját a hatályos jogszabályok, az ágazati irányító és módszertani szervezetek által kiadott szakmai és gazdasági irányelvek, útmutatások szerint végzi.

Az Egyesület és szociális szolgáltatóinak adatszolgáltatási kötelezettsége a hatályos jogszabályok és a felügyeleti szerv által évente meghatározott.

 1. Szolgálatok közötti együttműködés

A Szolgáltatók egymásra épülve, az ellátottak valós igényeire reagálva kezdték meg működésüket. Minden szolgálat között működik a szakmai átjárás. Speciális más szolgáltatásunkat is érintő szükségletek, problémák felmerülésekor esetmegbeszélést tartanak az egyesület szakemberei, közösen keresik a megoldásokat. Az együttműködést segíti a munkatársak hivatali mobilkészüléke, melyen ingyenesen beszélhetnek egymással. Ha a felmerült probléma külső szakember bevonását igényli, a fenntartó képviselője, illetve a szolgálatvezetők javaslatot tehetnek a segítségnyújtó szolgáltatásra-, személyre.

A Szolgálatok folyamatosan növekedő dokumentációs és ügyintézési munkáját együttműködően segítik a megváltozott munkaképességű munkavállalók.

Az Egyesület Cserebogár Csoportja fogyatékos gyermekek és fiatalok által, illetve szüleik kezdeményezésére alakult 2008-ban. A Csoport tevékenységét az Egyesület lehetőség szerint szolgáltatásai révén támogatja, illetve programjaik szervezésében, lebonyolításában önkéntesek (munkatársak, hallgatók, helyi lakosok), táboroztatásnál társadalmi gondozók segítik.

Az együttműködés kiterjed a pályázatok felkutatására, szakmai előkészítésére is.

 

 1. FEJEZET

SZERVEZETI TAGOZÓDÁS

 

A fenntartó szervezeti egységei mint házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, akkreditált foglalkoztatás, családi bölcsőde között a kapcsolattartás és együttműködés folyamatos és rendszeres. Kötelezően havi egy alkalommal a vezető gondozó, és szolgálatvezetők szakmai megbeszélést tartanak. Az azonos ellátási területen működő szakmai egységek a munkacsoporton részt vesznek.

Egy adott szervezeti egység munkatársai csak egymást helyettesíthetik, melyet a helyettesítési rendben rögzítenek, a fenntartó képviselője jóváhagyásával lép életbe.

 1. A Szolgáltatók vezetése
  • Szakmai vezető

Megbízza: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Képviselője

A szolgáltatók egyszemélyi felelős vezetője. Vezeti, irányítja és összehangolja az intézmény szakmai feladatait és gazdasági tevékenységét.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza

Képviseleti jog:

 • aláírási- és pecséthasználati jog a fenntartóval egyeztetve
 • konferenciákon, szakmai fórumokon, eseményeken részt vesz és képviseli a szervezetet
 • a médiában képviseli a szervezetet egyeztetve a fenntartóval

Felelős:

 • A szolgáltatók színvonalas működtetéséért, fejlesztéséért, gazdálkodásáért,
 • Jogszabályok és rendeletek által hatáskörébe utalt feladatok színvonalas ellátásának megszervezéséért és végrehajtásáért,
 • Belső szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyásáért, szabályszerűségéért és a feladatoknak megfelelő célszerűségért,
 • Ellenőrzéseken való megfelelésért
 • A munkahelyi és etikai helyzetért,
 • A hatályos jogszabályok betartásáért,
 • Intézkedéseiért.

Helyettesítése:

Távollétében helyettesét a fenntartó képviselője jelöli ki.

 

 

 1. Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Kistérségi Támogató szolgálat

 

 

 

Munkakörei

 • Intézményvezető

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Képviselője

Szakképesítése: támogató szolgálatvezető (NSZFI) – szociálpedagógus

Felelős:

 • A támogató szolgálat színvonalas szakmai működéséért,
 • Információ nyújtásáért, ügyintézésért, tanácsadásért
 • A tanácsadást követő társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosításáért,
 • A fogyatékosság jellegének megfelelően az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítását.
 • A munkafegyelem betartásáért és etikai helyzetért,
 • A hatályos jogszabályok betartásáért,
 • Intézkedéseiért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében az intézményvezető látja el a szolgálat vezetésével kapcsolatos feladatokat.

 • Gondozó

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Képviselője

Munkáját a szolgálatvezető közvetlen irányításával végzi, akinek a tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős:

 • A támogató szolgálat keretein belül nyújtott szolgáltatások színvonaláért,
 • Az emberi és polgári jogok érvényesüléséért,
 • Az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáért és működtetéséért,
 • A munkafegyelem betartásáért és etikai helyzetért,
 • A hatályos jogszabályok betartásáért,
 • Intézkedéseiért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Területi szempontokat figyelembe véve kerül megszervezésre. A szakképesítést nem igénylő feladatokat a gondozó távollétében a házi segítségnyújtás társadalmi gondozója is elláthat (mint bevásárlás, háztartás viteléhez nyújtott segítség).

 • Segítő

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Képviselője

Munkáját a Támogató Szolgálat vezetőjének közvetlen irányításával végzi, akinek a tevékenységéről rendszeresen beszámol

Képesítése:

PÁV II. – Támogató szolgálat személyszállító képesítés (NSZFI) 1 fő

„B” kategóriás jogosítvány – 1 fő

Felelős:

 • A szállítás időtartama alatt az utasokért,
 • Szükség esetén felügyeletet lát el a fogyatékkal élő személy felett,
 • Segíti a fogyatékkal élő személyt közvetlenül az utazás megkezdése előtt, alatt és utána a személyes szükségletek kielégítésében,
 • A munkafegyelem és etikai helyzetért,
 • A hatályos jogszabályok betartásáért,
 • Intézkedéseiért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítéséről a szolgálat vezetője gondoskodik.

 

 1. Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület Házi segítségnyújtás

Munkakörei

 • Vezető gondozó

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Szakképesítése: szociális szakgondozó

Felelős:

 • Helyettesítés esetén a szervezeti egységek színvonalas szakmai működéséért,
 • A házi segítségnyújtás színvonalas szakmai működéséért,
 • A személyzeti feladatok ellátásáért,
 • A munkafegyelem és etikai helyzetért,
 • A hatályos jogszabályok betartásáért,
 • Intézkedéseiért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében a fenntartó képviselője látja el a szolgálat vezetésével kapcsolatos feladatokat.

 • Szociális gondozók

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a vezető gondozó közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 • Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakításáért és fenntartásáért,
 • Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátásáért,
 • A higiénia megtartásában való segítségnyújtásért,
 • Az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében történő közreműködéséért,
 • Az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban való közreműködéséért,
 • Az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a veszélyhelyzet elhárításában való segítségnyújtásért,
 • Az érdekvédelemmel kapcsolatos ügyek intézéséért,
 • A munkafegyelem és etikai helyzetért,
 • A hatályos jogszabályok betartásáért,
 • Intézkedéseiért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Az ellátási területen dolgozó gondozók esetében a szakmai együttműködési rend alapjául a képesítési és a területi szempontokat vettük figyelembe, helyettesítéseknél lehetőség szerint a legközelebb lakó és ellátást végző munkatárs kerül megbízásra. Amennyiben a közelebb lakó gondozó munkába járása nehezített, abban az esetben egy személygépjárművel rendelkező munkatársat bízunk meg. A szakképesítést nem igénylő feladatokat a gondozó távollétében társadalmi gondozó is elláthatja.

 • Társadalmi gondozók

Munkájukat a vezető gondozó közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol. A társadalmi gondozók aktív nyugdíjasok, sok szabadidővel rendelkező háztartásbeliek vagy részmunkaidőben dolgozók, illetve munkanélküli álláskeresők, akik az idős vagy fogyatékkal élő személy otthonában empátiával, segítő támogatással, tapasztalataik megosztásával és átadásával próbálnak segítséget nyújtani. Kiválasztásuknál fő szempont a helyismeret, idősek ellátásában szerzett tapasztalatok, valamint a megbízhatóság.

 1. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása

 

 

Munkakörei

 • Rehabilitációs csoportvezető

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a fenntartó képviselője közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 • Koordinációs tevékenységért
 • az Egyesület alkalmazásában álló, és a hozzá forduló megváltozott munkaképességű munkavállalók, személyek segítéséért, támogatásáért a nyílt és védett munkaerőpiacon történő elhelyezkedésben.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítéséről a fenntartó képviselője gondoskodik

 

 • Szociális segítő

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a rehabilitációs csoportvezető közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 • Képesítésének és készségeinek megfelelően tanácsadást nyújt az egészségi állapotukból vagy szociális helyzetükből adódóan mentális segítséget igénylők, továbbá sorstársi segítséget a fogyatékkal élők részére.
 • Felkutatja számukra a szakszerű támogatás lehetőségeit, kapcsolatot létesít és tart fenn segítő szervezetekkel, intézményekkel, velük együttműködve önsegítő csoportokat szervez.
 • Segíti az ifjúsági „Cserebogár Csapat” tevékenységét, programjainak szervezését (tábor, iskolán kívül szervezett szabadidős programok)

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítéséről a rehabilitációs csoportvezető gondoskodik

 

 • Egyéb máshová nem sorolható szolgáltatási és szállítási foglalkozású

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a rehabilitációs csoportvezető közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 • Telephelyen végzett egyszerű, fázisfeladatokra bontott betanított munka.
 • Kocsikísérő, segítséget nyújt a támogató szolgálat személyszállításánál.
 • Segítséget nyújt a támogató szolgálat személyszállításánál, mint kocsikísérő

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítéséről a rehabilitációs csoportvezető gondoskodik

.

 • Egyéb ügyviteli foglalkozású

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a rehabilitációs csoportvezető közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 • A szervezet adminisztratív feladatok ellátásának segítéséért
 • A naprakész statisztikai adatok rögzítéséért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítéséről a rehabilitációs csoportvezető gondoskodik

 

 • Egyéb számviteli foglalkozású

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a rehabilitációs csoportvezető közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 • Az egyesületi könyvelés előkészítéséért
 • Statisztikai adatok feldolgozásáért

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítéséről a rehabilitációs csoportvezető gondoskodik

 

 • Rehabilitációs tanácsadó

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a fenntartó képviselője közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 

 • Felelősséget vállal a rehabilitációs szakmai csoport működéséért.
 • A munkáltatónál a rehabilitációs foglalkoztatási feladatok szervezését, összehangolását a rehabilitációs tanácsadó látja el.
 • A rehabilitációs tanácsadó:
 • Elkészíti a személyes rehabilitációs tervet, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér és értékel, továbbá felel az abban foglaltak minőségéért, megvalósulásáért,
 • Gondoskodik a szakmai program kidolgozásáról, évenkénti felülvizsgálatáról, értékeléséről,
 • Gondoskodik a segítő szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel való kapcsolattartásról, az általuk készített jelentésben foglalt észrevételek beépítéséről a személyes rehabilitációs tervbe, továbbá a szakmai programba, rendszeres fogadóórát biztosít a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére a munkavégzés helye szerinti telephelyen, több érintett telephely esetén negyedévente legalább egy alkalommal minden telephelyen, gondoskodik a rendeletben írtak szerinti adatszolgáltatásról.
 • Kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervével
 • Munkáját nehezítő, vagy veszélyeztető problémákat haladéktalanul jelzi felettesének.
 • Tevékenységeikről határidőre írásos beszámolót készít.
 • Éves jelentést készít a fenntartónak, melyben beszámol az ellátás tapasztalatairól.
 • Javaslatot tesz a szükséges fejlesztésekről

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítését a rehabilitációs mentor látja el.

 

 • Rehabilitációs mentor

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a fenntartó képviselője közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 • A rehabilitációs mentor a rehabilitációs tanácsadóval együttműködve, a megváltozott munkaképességű munkavállalóval fennálló közvetlen kapcsolat révén, a munkavállaló érdekeinek és szükségleteinek figyelembevételével elősegíti a foglalkozási rehabilitáció hatékonymegvalósulását.
 • kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességű munkavállalóval, szükség szerint annak családjával,
 • felméri, valamint elősegíti a megváltozott munkaképességű munkavállaló képességeinek fejlesztését,
 • tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességgel összefüggő szociális, munkaügyi, egészségügyi, oktatási rendszerrel és jogszabályi előírásokkal kapcsolatban,
 • a munkavállaló egészségi állapota és képességei alapján megválasztja a szükséges egyéni vagy csoportos terápiát, részt vesz a végrehajtásában,
 • megválasztja a megfelelő oktatási módszereket,
 • részt vesz a személyes rehabilitációs tervek elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában
 • közvetítő szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs szakigazgatási szerv között a megváltozott munkaképességű munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja érdekében,
 • figyelemmel kíséri a munkapróbát, ellátja az ehhez kapcsolódó hivatkozott rendeletben meghatározott feladatokat,
 • a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónapig szükség szerint segítséget nyújt a megváltozott munkaképességű munkavállaló nyílt munkaerő-piacon történő sikeres elhelyezkedése érdekében.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítését a rehabilitációs tanácsadó látja el.

 

 1. Fejlesztő foglalkoztatás

Munkakörei:

 • Intézményvezető

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a fenntartó képviselője közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 • a munkavégzés szervezéséért és irányításáért
 • a szükséges anyagok, eszközök beszerzésének biztosításáért
 • a napi tevékenység megszervezésért
 • az egyes tevékenységekhez kapcsolódó munkarend, időbeosztás kereslet-kínálat alapján történő kialakításáért
 • az egyéni foglalkozási terv elkészítésért, figyelemmel kíséréséért, szükség szerinti módosításáért
 • az egyesületen belüli foglalkoztatás formájának meghatározásáért
 • előírt nyilvántartások, dokumentációk, jelenléti ívek vezetéséért

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítéséről a fenntartó képviselője gondoskodik.

 

 • Segítő

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját az intézményvezető irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 • A napi tevékenység megszervezésért
 • az egyéni foglalkoztatási terv kialakításáért
 • az intézményen belüli foglalkoztatás formáira javaslattételéért
 • A foglalkoztatottak motivációjának fenntartásáért, részükre mentális segítő szolgáltatások nyújtásáért
 • A fejlesztő foglalkoztatás körében végezhető tevékenységek folyamatos feltérképezéséért, azok bevezetésének kezdeményezéséért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítését a szociális segítő munkakört ellátó munkatárs

látja el.

 1. CsereMatyi – Páfrány Családi Bölcsőde

 

Munkakörei:

 • Kisgyermeknevelő

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a fenntartó képviselője közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 • a CsereMatyi-Páfrány Családi Bölcsőde megfelelő működtetését.
 • A Fenntartóval együttműködve és a szakmai feltételekhez igazodva a családi bölcsőde tárgyi feltételeinek meglétéért.
 • A családokkal a gyermek érdekeit szem előtt tartva, jó kapcsolatot kiépítéséért, hogy segítse a gyermekek fejlődését.
 • A szakmai munka minőségéért.
 • A házirend betartatásáért,
 • A fenntartóval együttműködve a gyermekek élelmezéséről történő gondoskodásért.
 • A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek előírt dokumentációjának és napi igénybevételének vezetéséért.
 • A szakmai munka ellenőrzéséért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítéséről a fenntartó képviselője gondoskodik

 

 • Segítő

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a kisgyermeknevelő közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 • A házirend, napirend betartásáért,
 • A kisgyermekek felmerülő szükségleteinek kielégítéséért
 • A gyermekek foglalkozásain való tevékeny részvételéért.
 • Tevékenyen részt vesz a minőségfejlesztés megvalósításában.
 • A szervezési feladatokban való aktív részvételéért a kisgyermeknevelő útmutatásai szerint.
 • A családi bölcsőde környezethigiéniai és esztétikai rendjének megteremtéséért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítéséről a fenntartó képviselője gondoskodik, szükség esetén helyettesíti a kisgyermeknevelőt.

 

 1. CsereMatyi – Moha Családi Bölcsőde

 

Munkakörei

 • Kisgyermeknevelő

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a fenntartó képviselője közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 • a CsereMatyi-Páfrány Családi Bölcsőde megfelelő működtetését.
 • A Fenntartóval együttműködve és a szakmai feltételekhez igazodva a családi bölcsőde tárgyi feltételeinek meglétéért.
 • A családokkal a gyermek érdekeit szem előtt tartva, jó kapcsolatot kiépítéséért, hogy segítse a gyermekek fejlődését.
 • A szakmai munka minőségéért.
 • A házirend betartatásáért,
 • A fenntartóval együttműködve a gyermekek élelmezéséről történő gondoskodásért.
 • A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek előírt dokumentációjának és napi igénybevételének vezetéséért.
 • A szakmai munka ellenőrzéséért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítéséről a fenntartó képviselője gondoskodik

 

 • Segítő

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a kisgyermeknevelő közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 • A házirend, napirend betartásáért,
 • A kisgyermekek felmerülő szükségleteinek kielégítéséért
 • A gyermekek foglalkozásain való tevékeny részvételéért.
 • Tevékenyen részt vesz a minőségfejlesztés megvalósításában.
 • A szervezési feladatokban való aktív részvételéért a kisgyermeknevelő útmutatásai szerint.
 • A családi bölcsőde környezethigiéniai és esztétikai rendjének megteremtéséért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítéséről a fenntartó képviselője gondoskodik, szükség esetén helyettesíti a kisgyermeknevelőt.

 

 1. CsereMatyi – Zuzmó Családi Bölcsőde

Munkaköre:

 • Kisgyermeknevelő

Kinevezője: a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője

Munkáját a fenntartó képviselője közvetlen irányítása alatt végzi, akinek tevékenységéről rendszeresen beszámol.

Felelős

 • a CsereMatyi-Zuzmó Családi Bölcsőde megfelelő működtetését.
 • A Fenntartóval együttműködve és a szakmai feltételekhez igazodva a családi bölcsőde tárgyi feltételeinek meglétéért.
 • A családokkal a gyermek érdekeit szem előtt tartva, jó kapcsolatot kiépítéséért, hogy segítse a gyermekek fejlődését.
 • A szakmai munka minőségéért.
 • A házirend betartatásáért,
 • A fenntartóval együttműködve a gyermekek élelmezéséről történő gondoskodásért.
 • A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek előírt dokumentációjának és napi igénybevételének vezetéséért.
 • A szakmai munka ellenőrzéséért.

Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítése: Távollétében helyettesítéséről a fenntartó képviselője gondoskodik

 

 1. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Figyelj Rám! Közhasznú Közgyűlésének jóváhagyásával lép életbe a fejlesztő foglalkoztatás működési engedélyének hatályba lépésével együttesen.
 2. A Szervezeti és Működési Szabályzatot évente felül kell vizsgálni, és a bekövetkezett változásokat át kell vezetni.

 

 

Dunabogdány, 2022. február 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta:…………..………………………..

Spáth Gottfriedné

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület képviselője