A Rehab Blog készített interjút az egyesületünkkel “Figyelj Rám! – Egy Közhasznú Egyesület példája” címmel.

Dunabogdány Budapesttől megközelítőleg 35 km távolságra fekszik a Duna partján, hivatalosan a szentendrei kistérségben. A Főváros közelsége mégsem nyújt elegendő segítséget annak a problémának a megoldására, amire 2005-ben a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület alakult,azaz a fogyatékossággal élők minél hatékonyabb megsegítésére.

Ki volt megalakításának “ötletgazdája” és mi történt azóta?

Az Egyesület fogyatékos emberek, illetve fogyatékos gyerekek szüleinek összefogásával alakult.

Azóta, az  elmúlt évek alatt a programban résztvevők többféle új ismeretet szereztek és az aktuális munkáknak megfelelő jártasságot szereztek. Közülük jelenleg 3 fő rendelkezik felsőfokú végzettséggel, melyeket hasznosítanak is szervezetünknél, így az ő példájukat kiemelve ösztönözzük társaikat szakképzettség megszerzésére, továbbképzésre, hogy további lehetőségek nyíljanak meg előttük a munka területén és állapotuk javulása esetén visszakerülhessenek az egészséges emberek világába, azaz a munkaerőpiacra is.

A megalakulásuk óta szerzett tapasztalatok?

Működésünk évei alatt elértük, hogy a kihívással élő emberek támogatást kapjanak önálló életük kialakításához, fenntartásához és megjelenhessenek a munka világában is. Mára a dolgozóink bejárnak a környező településekről is (Dömös, Surány, Tahitótfalu, Leányfalu, Szentendre) mivel több-kevesebb rendszerességgel az újonnan kialakított üzemünkben tudunk kisebb összeszerelési, csomagolási munkát biztosítani a számukra. Célul tűztük ki, hogy hatékonyan keresünk munkalehetőséget az állandó és folyamatos munkavégzés érdekében. Korábbi tapasztalataink alapján fontos, hogy a dolgozóink érezzék,  újra hasznos tagjai a társadalomnak és a munkavégzés a sérüléseik ellenére örömmel töltse el őket. Az integrált foglalkoztatás, egyfajta pszichoszociális megkapaszkodás lehetőségével-, személyiségfejlesztő hatásával – jelentősen elősegíti a társadalmi beilleszkedést. A rehabilitálandó munkavállaló autonómiájának tiszteletben tartásával, csapatmunkában zajló, több szakember összehangolt segítségének, valamint a rehabilitációban részt vevő aktív, motivált együttműködésén alapuló folyamatban a fokozódó önbizalom és önállóság érdekében kiemelt figyelmet fordítunk az egyéni szükségletekre.

Mik az egyesület céljai ?

Az egyesület alapszabályában deklarált fő célkitűzése a fogyatékkal élő emberek (mozgássérült, mozgáskorlátozott, mozgáskárosodott, hallás-, látás-, értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos) kiszolgáltatottságtól mentes, minél teljesebb társadalmi részvételének, emberi és állampolgári egyenjogúságuk érvényesítésének, életminőségük javításának elősegítése közhasznú tevékenységek révén.

Jelenleg talán a legaktuálisabb cél, hogy közhasznú tevékenységünkhöz olyan prosperáló vállalkozási tevékenységet/tevékenységeket tudjunk kapcsolni, amely segíti a hosszútávú fenntarthatóságot. Az intézmény szakmai tevékenységét és céljait a vonatkozó jogszabályok, irányelvek mentén az egyedi sajátosságok alapján kívánjuk megvalóstani és nagy gondot fordítunk a strandardokra, amelyek a szociális szolgáltatások általános szakmai követelményeit fogalmazzák meg. Egyesületünk figyelemmel van a protokollra, amely(ek) egyesületünk keretein belül az adott igénybevevő csoportra irányuló szolgáltatási módozatok elveit és gyakorlati ajánlásait adja meg. Folyamatosan keresi egyesületünk a lehetőségeket a termelésre, vállalkozók megismerésére, valamint  nagy gondot fordítanak munkatársaink a már kialakult jó kapcsolatok ápolására és fenntartására. Egyesületünk küldetésével, távlati céljaival és tevékenységi profiljával teljes mértékben összhangban áll a foglalkoztatási rehabilitációs tevékenység. Munkatársaink több éves tapasztalattal rendelkeznek az orvosi, szociális, képzési és foglalkoztatási rehabilitációban részt vevő szervekkel való kapcsolattartásban. 2015-ben elértük, hogy 7 éves gyakorlatot tudunk felmutatni a foglalkoztatási rehabilitáció, a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűekkel törődés területén. A rehabilitációs foglalkoztatási célok megvalósulásának érdekében  1 fő rehabilitációs mentort foglalkoztatunk. Munkatársaink áldozatos munkájával  követhetőbbé vált az egyéni és szervezeti rehabilitációs célok megvalósulása, összehangoltabbá vált a feladatok elvégzése, olyan egyéni kapacitások szabadulhatnak fel, amelyek segítik a szervezet fejlesztési terveit.

Eddigi szabad kapacitásaink folytán a munkaadókkal történt jó együttműködéssel a munkavállalók eredményes és hasznos tevékenységével megvalósult a korábbi beruházások pályázattal elnyert célja és ezt szeretnénk elérni a tavalyi évben átadott kisebb üzemünkkel is foglalkoztatási rehabilitáció terén.

Szolgáltatásaik közül mi a legnépszerűbb?

-Első dunabogdányi telephelyünket 2008-ban akkreditáltuk megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, melyet 2015-ben követett további két új munkahely, amelyek méltán népszerűek a dolgozóink körében, ezek teljesen akadálymentesítettek. Szervezetünkre alapvetően nem jellemző a fluktuáció, megváltozott munkaképességű munkatársaink tekintetében is úgy véljük, egy “megtartó” munkahely szociokultúrális szempontból is mindenképpen nagyobb biztonságérzetet nyújt. Erre tekintettel nem fogalmaznánk így meg, hogy mi a legnépszerűbb szolgáltatás, de ha mégis, akkor a kistérségben élő idősek gondozása, ellátása kiemelten jelentős feladata közhasznú egyesületünknek és a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatási rehabilitációja.

A Csere-Matyi programban fogyatékos gyerekek vesznek részt?

A program megvalósulása az egyesület szolgáltatási profiljának bővítését célozta,  a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A fejlesztés közvetlen célja az:   helyben megkönnyíteni a munka és a magánélet összehangolását azzal, hogy az – elsősorban − Dunabogdányban élők 1-3 éves gyermekei számára az egyesület alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatást, családi napközit hozott létre és tart fenn. Jelenleg egészséges gyermekek járnak az intézménybe és természetesen nem zárkózunk el a fogyatékos gyerekek bölcsődei ellátásától sem igény esetén.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról, munkába helyezéséről kicsit részletesebben: Hány embert tudnak (évente) elhelyezni és milyen munkakörben? Kizárólag Dunabogdányból vagy a térségből is?

Éves szinten – akár többműszakos munkarendben is – 10 fő állandó munkavállaló részére tudunk napi 4 órában munkavégzési lehetőséget biztosítani a foglalkoztató műhelyünkben, amelyhez partnereket keresünk. Az épület kialakítása szerint alkalmas akár élelmiszer előkészítésére, zöldség-gyümölcs feldolgozására is.

Megváltozott munkaképességű munkavállalóink létszáma a megrendeléstől függően bővülni is tud, mivel a kistérségben élő más munkavállalókkal és a helyi munkaügyi központtal is folyamatosan jó kapcsolatot tartunk fenn. Ezekkel a kondíciókkal részükre keresünk folyamatos és hosszú távú munkavégzéshez kooperációs partnert pl. csomagolás, szerelés, ragasztás, borítékolás illetve egyéb hasonló tevékenységi körben. Nyitottak vagyunk mindenféle megoldásra, ötletre, akár gép(ek) kihelyezésével történő munkafeladatok végzésére. Nem zárkózunk el kampányjellegű, eseti feladatok, megbízásoktól sem, a megbízóval történő részletes egyeztetést követően.