Fejlesztő foglalkoztatás

A fejlesztő foglalkoztatás 2018-ban indult Egyesületünkben. Célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési, és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A foglalkoztatásban résztvevők egészségi állapotának és terhelhetőségének szintjéhez mérve reális feladatmennyiséget és rugalmas munkaidő keretet (4 vagy 6 órában) biztosítunk. Rendkívüli helyzetben, megbetegedés esetén szervezetten a helyettes személy megjelölésével biztosított a vállalt feladatok elvégzése.

A jogszabály szerint a fejlesztő foglalkoztatásba olyan fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, hajléktalan ember vonható be, aki szociális szolgáltatást vagy ellátást vesz igénybe a következők szerint: – közösségi alapellátás, – támogató szolgáltatás, – nappali ellátás, – átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás, – ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás, – rehabilitációs intézményi ellátás, – lakóotthoni ellátás – támogatott lakhatás.

Fejlesztői jogviszony keretében csak olyan feladatot végezhet a bevont személy, amelyet egészségi állapota és szellemi képességei alapján tartósan és folyamatosan képes ellátni. Ennek megállapítására a foglalkoztatást megelőzően az érintetteknek alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. 2017 áprilisától az alkalmasságról szóló szakvéleményt munka- és szervezetpszichológus adhatja ki. A https://www.szocialisportal.hu/web/guest/utmutatok oldalon minta protokollt lehet találni a munka- és szervezetpszichológiai javaslatra.

A fejlesztési jogviszony fejlesztési szerződéssel jön létre, amelyet az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban köt a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltató intézmény vezetőjével. A fejlesztési szerződés tartalmazza:  a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenység részletes leírását,  a fejlesztő foglalkoztatás időbeosztását, a fejlesztő foglalkoztatás helyszínét,  a fejlesztési foglalkoztatási óradíj összegét,  az ellátott szándéknyilatkozatát arra nézve, hogy testi és szellemi képességeihez mérten elvárható módon közreműködik a fejlesztő foglalkoztatásban,  a fejlesztő foglalkoztató munkavégzéssel összefüggő kötelezettségeit.

Célcsoport: Szentendrei kistérségben: Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu, Leányfalu, Szigetmonostor, Pócsmegyer, Kisoroszi és Szentendrén élő enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékossággal élők személyek részére, akik emelt szintű családi pótlékkal, vagy fogyatékossági támogatással vagy vakok járadékával rendelkeznek.

Helyszín: Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 98. szám alatti Foglalkoztató Ház

Törvényi hivatkozások:

  • évi III. törvény 99/B-D – A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

–     1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet –  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

–  191/2008. (VII. 30.) korm. rendelet  –  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások      finanszírozásának rendjéről

– 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,  intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

– 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői                     nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

Információ kérés:

                                                           Németh Éva Zsuzsanna

Tel.: 06-70/933-2568,  E-mail cím: figyeljramzsuzsi@gmail.com

              Spáth Gottfriedné 

Tel.: 06-70/953-5343, E-mail cím: figyeljram@gmail.com